News

Klaudia Wonatowska, I Wicemiss Polonia 2020 została ambasadorką Chełmży

Klaudia Wonatowska, I Wicemiss Polonia 2020 została ambasadorką swojego rodzinnego miasta - Chełmży! W ramach współpracy powstała wyjątkowa sesja zdjęciowa i film promujący najpiękniejsze zakątki i zabytki Chełmży! 

Chełmża jest ważnym ośrodkiem turystycznym powiatu toruńskiego, na terenie ziemi chełmińskiej. Ze względu na korzystne – obronne położenie, od prawieków objęta była osadnictwem. Pierwsze jego ślady sięgają ostatniego okresu starszej epoki kamienia. Chełmża to miasto szczególne, położone na Pojezierzu Chełmińskim z 770 letnią tradycją, otoczone pięknym jeziorem. Jej początki sięgają lat czterdziestych XIII wieku, ale za oficjalną datę powstania uważa się ufundowanie przez biskupa Heidenryka w 1251 roku katedry pw. św. Trójcy.

W 1857 roku władze miejskie zakupiły kamienicę przy ul. Hallera 2, na pewien czas lokując w niej swoją siedzibę. W 1897 roku kamienica ta została zburzona, a na jej miejscu w latach 1897-1900 wzniesiono stojący do dziś ratusz. Planowaną rozbudowę budynku przerwał wybuch I wojny światowej.

W mieście do dzisiaj zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z neogotyckim ratuszem w centrum. Do najważniejszych zabytków Chełmży należą:

Katedra
Pochodząca z 1251 r. świątynia należy do najokazalszych i najciekawszych zabytków Pomorza. Została wybudowana głównie w stylu gotyckim, a barokowe zakończenie wieży wzniósł w 1699 r. Magistrat Miasta Torunia. Do najważniejszych zabytków konkatedry należą: prezbiterium, fragmenty płyty nagrobnej wielkiego mistrza Zygfryda von Feuchtwangen; barokowy ołtarz główny; ołtarz
Św. Krzyża Giovanniego Cocchiego; późnorenesansowa ambona.

Kościół filialny pod wezwaniem św. Mikołaja
Świątynia pochodzi z 1248 r., została wybudowana z cegły i kamieni polnych. Z zabytkowego wyposażenia na uwagę zasługują: ołtarz główny, średniowieczna granitowa kropielnica, malowany na płótnie obraz “Pokłon trzech króli” pędzla Luca Giordano, zawieszone na wieży trzy stalowe dzwony z 1918 r. i 1919 r.

Bulwar i pomost
Nad Jeziorem Chełmżyńskim swoje siedziby mają kluby sportowe takie jak Klub Sportowy „Włókniarz” czy Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927. Kluby zrzeszają żeglarzy i kajakarzy, odnoszących liczne sukcesy.
Na deptaku południowym łączącym Bulwar 1000lecia z ciągiem pieszo-rowerowym, biegnącym po drugiej stronie jeziora. Pomost ma długość ponad 260 metrów i szerokość 2,5 metrów. Latem nad Jeziorem Chełmżyńskim można korzystać z 4 plaż, w tym jednej strzeżonej w centrum miasta.

Cukrownia
Do największych zakładów pracy na terenie Chełmży należy cukrownia. Zbudowana została w 1882 przez niemiecką spółkę akcyjną, największą w ówczesnej  Europie . Po  I wojnie światowej była to największa cukrownia w Polsce. W październiku 2000 roku większościowy pakiet akcji przejął koncern Nordzucker AG.

Wieża Ciśnień
Z 1900 rokiem rozpoczyna się historia chełmżyńskich wodociągów. Czworoboczna wieża ma w sobie zbiornik mieszczący 350 metrów sześciennych wody. Jest ona bardzo cennym zabytkiem techniki ze względów historycznych. Dziś zakład Wodociągów i Kanalizacji zaopatruje w wodę mieszkańców Chełmży. Wieża jest zabytkiem klasy „0” w skali Europy. Jest obiektem nadal funkcjonującym.

Casting

Dołącz do nas

Facebook

Dołącz do nas

Instagram

Dołącz do nas