INFORMACJA o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdują się  poniżej:

 

I. Administrator Pani/Pana danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jadwiga Piątek- Włodarczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IGO-ART JADWIGA PIĄTEK-WŁODARCZYK z siedzibą w Łodzi ul. Św. Franciszka z Asyżu 72, 93- 479 Łódź, adres do korespondencji: ul. Tymienieckiego 25C loft 321, 90-350 Łódź, Polska, NIP: 757-104-39-28, REGON: 100145416, e-mail: kontakt@igo-art.net,  nr tel. 48 \ 698954141 strona internetowa: www.igo-art.net, www.misspolonialodzkie.pl, www.misspolonia.com.pl, www.thelookoftheyear.pl.

 

II. Osoba do kontaktu w zakresie danych osobowych

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w strukturze Administratora jest Igor Włodarczyk. W sprawie ochrony danych osobowych należy kontaktować się na adres email: kontakt@igo-art.net, na nr tel. 48 \ 698954141 bądź pisemnie na adres ul. Tymienieckiego 25C loft 321, 90-350 Łódź, Polska.

 

III. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe osób korzystających z internetowego formularza zgłoszeniowego na casting do Konkursu przetwarzane są:

 1. w celu wzięcia przez Panią udziału w castingu i półfinale Konkursu piękności MISS POLONIA, na co musi Pani wyrazić zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. w celach realizacji, marketingu i promocji Konkursu piękności MISS POLONIA na wszystkich jego etapach,  co jest uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celach dowodowych, tj. dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celach wykonania przez Administratora obowiązków archiwizowania dokumentacji i wszelkich materiałów zrealizowanych na potrzeby Konkursu piękności MISS POLONIA zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
  (art. 5 ust. 1 pkt b RODO, art. 89 RODO).

 

Dane osobowe osób korzystających z internetowego formularza kontaktowego przetwarzane są:

 1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony na stronie formularz kontaktowy:
  • w zakresie danych, które są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby wysyłającej zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. w celach dowodowych, tj. dla zabezpieczenia przez Administratora informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

W przypadku gdyby pierwotnie wskazane cele uległy zmianie, bądź dane osobowe miały być przetwarzane w innym jeszcze celu niż pierwotnie wskazane, zostanie Pani/Pan poinformowana/y o nowym celu przetwarzania danych.
Bez poinformowania Pani/Pana o nowym celu, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pani/Pana danych w tym nowym celu.

 

IV. Odbiorcy/Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe udostępnione będą następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

 • organy władzy publicznej, którym Administrator udostępnia dane w wypełnieniu obowiązków prawem przewidzianych,
 • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu Administratora i na wyraźne jego polecenie,
  a w szczególności: biuro kadrowo- płacowo- rachunkowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna, firma hostująca pocztę elektroniczną, domenę i strony internetowe Administratora, agencje eventowe współpracujące
  z Administratorem.

 

V. Przekazywanie Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe są nie przekazywane poza teren Polski.

 

VI. Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych

Pani dane zawarte w internetowym formularzu zgłoszeniowym do Konkursu oraz pozyskane na dalszym etapie Konkursu do półfinału włącznie przechowywane są co do zasady:

 • dane  z internetowego formularza- przez czas trwania castingu do zakończenia danej edycji Konkursu
 • dane pozyskane na dalszym etapie Konkursu – w szczególności dane uzyskane w czasie rejestracji przebiegu poszczególnych etapów danej edycji Konkursu MISS POLONIA, drukowane w celu promocji i marketingu tego Konkursu, jak również elektroniczne - zamieszczane na stronach i w social media Konkursu i Administratora przetwarzane są w celach archiwalnych- przez czas przeprowadzania tego Konkursu piękności w Polsce, przez czas prowadzenia działalności gospodarczej Administratora
 • w zakresie uzasadnionego interesu Administratora- do czasu jego zrealizowania.

 

Pani/ Pana dane zawarte w internetowym formularzu kontaktowym przechowywane są co do zasady:

 • w zakresie danych, które są niezbędne do nawiązania kontaktu i obsługi zapytania wysłanego przez ten formularz- przez czas obsługi zapytania
 • w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania wysłanego przez ten formularz- przez czas obsługi zapytania
 • w zakresie uzasadnionego interesu Administratora- do czasu jego zrealizowania.

 

VII. Prawa podmiotu danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli to zgoda będzie podstawą udostępnienia nam Pani/Pana danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody również zależy wyłącznie od woli Pani/Pana, jednakże nie będzie ono wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

VIII. Konsekwencje braku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

 • niepodanie danych wymaganych w internetowym formularzu zgłoszeniowym do Konkursu uniemożliwi wzięcie przez Panią udziału w castingu i półfinałach Konkursu,
 • niepodanie danych, które są niezbędne do nawiązania kontaktu przez internetowy formularz kontaktowy
  i obsługi zapytania wysłanego przez ten formularz spowoduje, że obsługa Pani/Pana zapytania będzie niemożliwa.

 

IX. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie

Wobec Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie Pani/Pan poddawana/y profilowaniu.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w strukturze Administratora.

Zespół IGO-ART

Casting

Dołącz do nas

Facebook

Dołącz do nas

Instagram

Dołącz do nas